header banner
Default

:5 methoden om ervoor te zorgen dat marketing binnen de organisatie serieus wordt genomen


1. Zorg voor verbinding

VIDEO: Organisatiestructuren | Bedrijfseconomie
Meester Patrick

Marketing verbindt organisatie en markt, intern en extern. Onderzoek van McKinsey & Company toont aan dat verbindende marketeers het meest succesvol zijn. Neem als marketeer de positie van verbinder aan en laat zien hoe marketing een centrale dient te spelen binnen de organisatie. Leg de verbinding tussen sales en marketing, tussen de externe en interne klant, tussen organisatiedoelen en klantbehoeftes, tussen gedrag en performance of tussen alle touch points in de customer journey. De beste marketeer is een verbinder pur sang en is daarnaast ook nog eens in staat om het merk als emotionele verbinder in te zetten waardoor niet alleen het gewenste gedrag plaatsvindt, maar ook nog eens loyaliteit wordt gecreëerd.

2. Leer de taal van de boardroom spreken

VIDEO: Samen succesvoller als sales organisatie? 5 tips
Sjoerd Barnhoorn

Begrijp de organisatie, de daadwerkelijke behoeften en de omringende krachtenvelden. Duik in de missie, visie en organisatiedoelen en definieer hoe marketing een bijdrage gaat leveren aan deze doelen. Schrijf een strategie waarin je de organisatie overtuigt van de toegevoegde waarde van marketing om de organisatiedoelstellingen te behalen, variërend van profit tot purpose. Onderbouw deze plannen vervolgens met concrete data en ontwikkel business cases die financieel onderlegd zijn. Laat je hierin niet verleiden tot het benoemen van alle ‘gave’ nieuwe mogelijkheden, maar laat zien hoe alle middelen bijdragen aan het bovenliggende organisatiedoel.

Alles weten over marketing op hoog niveau? Volg dan het Advanced Marketing Program van Nyenrode en Adformatie. 

VIDEO: #116 Van eindeloze eetdrang naar blijvend -6kg, lef en lekker in je vel zitten: In gesprek met...
Mind ur Body | Afvallen zonder dieet

3. Kijk naar grotere trends en ontwikkelingen en vraag je af wat de impact hiervan is op zowel marketing als de organisatie

VIDEO: De beste marketingstrategie voor een nieuw bedrijf of product
Rick Kettner

Blijf als marketeer altijd goed kijken naar wat er om ons heen aan het veranderen is, wat nieuwe trends en ontwikkelingen zijn en in hoeverre deze van invloed zijn op de rol van marketing. Blijf breed naar het vakgebied kijken en vraag jezelf af wat de impact van deze veranderingen is op de koers en prestatie van de organisatie. Wees scherp en kritisch, want ook veranderingen die initieel niks met het vakgebied te maken hebben, kunnen het businessmodel van de organisatie in de kern veranderen. Let wel op: probeer niet op elke trend in te spelen, maar kies bewust op basis van de organisatie en haar doelen.

4. De marketingafdeling is de voice-of-the-customer en zorgt ervoor dat deze stem in alle delen van de organisatie gehoord wordt

VIDEO: 7 Effectieve Marketingstrategieën voor 2023 (TIPS, TRUCS & TACTICS)
Adam Erhart

Positioneer de marketingafdeling als de expert op het gebied van klantbehoeften-en inzichten. Laat zien hoe deze inzichten bijdragen aan betere resultaten en vier de successen samen. Positioneer jezelf daarbij niet boven de andere afdelingen, maar laat zien hoe marketing een bijdrage levert aan het gezamenlijk succes. Wees daarnaast de kritische stem binnen de organisatie en laat je horen wanneer de klant niet tevreden is. Neem tenslotte het voortouw bij het oplossen van deze ontevredenheid. 

5. Begrijp wat de daadwerkelijke behoefte van de klant is

VIDEO: Hoe u klanten kunt aantrekken - 5 marketingstrategieën om sociale media te domineren
Tyson Zahner

Duurzame groei is voor elke organisatie essentieel. Zorg er daarom als marketingafdeling voor dat je een duidelijke, aantoonbare rol in deze groei speelt. Laat zien hoe marketing bijdraagt aan groei, winst en continuïteit zodat er ruimte ontstaat voor de sociale en maatschappelijk rol die de organisatie dient te spelen. Het is de rol van de marketeer om echt in de markt te duiken en veel met klanten te praten. Stel eens de vraag achter de vraag, ga met Sales in gesprek en doe een rondje langs de belangrijke partners. Laat binnen de organisatie zien hoe marketing waarde voor de klant creëert op een manier die concrete, meetbare waarde voor de organisatie oplevert. Dat is tenslotte de essentie van marketing.

Julian Stevense is kerndocent op Nyenrode en geeft onder meer het Advanced Marketing Programma dat op 27 maart weer van start gaat. Lees er hier meer over. Daarnaast is hij merkstrateeg en oprichter van Brandgurus. 

Sources


Article information

Author: Jonathan Steele

Last Updated: 1703547242

Views: 688

Rating: 4.4 / 5 (104 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonathan Steele

Birthday: 1985-02-26

Address: 51321 Williams Stravenue, Wiseside, PA 87343

Phone: +4249552824456973

Job: Article Writer

Hobby: Board Games, Kite Flying, Bird Watching, Photography, Rock Climbing, Hiking, Singing

Introduction: My name is Jonathan Steele, I am a unwavering, proficient, enterprising, risk-taking, Colorful, unswerving, Gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.