header banner
Default

Bovendien heeft Bitvavo de mogelijkheid om klanten Nederlandse LiteBit te laten overnemen van een toezichthouder


Eind vorige maand werd bekend dat de Nederlandse cryptobeurs LiteBit de deuren gaat sluiten. Het verklaarde dat het door slechte marktomstandigheden ervoor heeft gekozen om helemaal te stoppen, ondanks dat het een van de oudste platformen in Nederland was. Bitvavo wilde graag het klantenbestand van LiteBit overnemen, en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft dit plan nu goedgekeurd.

Cadeautje 🎉: Bitvavo geeft onze lezers gratis BTC, XRP of een andere crypto 🚀 Advertentie Bitvavo

LiteBit klanten mogen naar Bitvavo

In de aankondiging waarin het sluiten van zijn deuren werd aangekondigd, verklaarde LiteBit dat klanten hun tegoeden kunnen verplaatsen naar andere exchanges naar voorkeur. Bitvavo was vanuit LiteBit de voorkeurspartij, omdat dit het grootste Nederlandse handelsplatform voor crypto is, lage handelskosten hanteert en zich houdt aan regelgevingen.

Bitvavo verwelkomde het plan met open armen, maar de ACM moest het plan nog wel goedkeuren. Dat is nu gebeurd. In een persbericht schrijft de ACM dat Bitvavo geen vergunning nodig heeft om klanten op te vangen. Het overheidsinstituut denkt niet dat Bitvavo hiermee kenmerken van een monopolie zal krijgen.

De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat [de overname de Nederlandse crypto-markt] op significante wijze zal belemmeren,” zo luidt de conclusie van de beleidsmaker. Bitvavo wordt met de overname dus niet zó groot dat het alle concurrentie in het nauw kan drijven.

Ook Bitvavo schrijft dat het blij is met de beslissing. CEO Mark Nuvelstijn ziet het als een bevestiging dat Bitvavo een sterk merk is. “Dat zien we terug in de continue, organische groei van klanten, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. Dat we nu een grote groep kunnen toevoegen bovenop de ruim een miljoen gebruikers van ons platform is natuurlijk prachtig,” aldus Nuvelstijn.

Advertisement

Bitvavo CEO: meer exchanges gaan vallen

VIDEO:

Hij verwacht verder dat nog veel meer crypto exchanges om zullen vallen. Dat zou in de eerste plaats komen doordat er platformen zullen zijn die niet in staat zijn om te voldoen aan de nieuwe MiCA (Markets in Crypto-Assets) wetgeving. Die blijkt namelijk ook voor hogere kosten te zorgen, die veel kleine crypto-bedrijven niet aankunnen. Verder zorgen de lage crypto-prijzen momenteel ook voor erg lage handelsvolumes, waardoor de commissies die de platformen ontvangen ook lager zijn.

Het moet benadrukt worden dat de overstap naar Bitvavo een keuzemogelijkheid blijft voor klanten, je kunt dus ook kiezen voor een ander platform als je dat liever wilt. Of de ACM overstappen naar andere partijen goedkeurt en welke platformen die goedkeuring hebben is niet duidelijk.

Post Views: 17

Sources


Article information

Author: Todd Jenkins DVM

Last Updated: 1704419643

Views: 543

Rating: 4.2 / 5 (71 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Todd Jenkins DVM

Birthday: 1986-11-29

Address: 604 Barbara Mountain Suite 543, Stewartton, DC 36110

Phone: +4144149439977126

Job: Blockchain Developer

Hobby: Puzzle Solving, Table Tennis, Singing, Chocolate Making, Robotics, Fishing, Skydiving

Introduction: My name is Todd Jenkins DVM, I am a Determined, dedicated, Adventurous, esteemed, accomplished, priceless, multicolored person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.