header banner
Default

"Ook kinderen geven geld aan hun online helden", zegt de populaire Tiktokker na het blokkeren van zijn account


Table of Contents

  © TikTok

  Hasselt -

  De bekende Hasseltse Tiktokker Christiaan Jacobs speelde onlangs zijn account kwijt en raakte ook deze week opnieuw geblokkeerd door Tiktok. Zijn hoofdbezigheid: mensen entertainen in livestreams in ruil voor digitale munten, waarmee Tiktokkers grof geld kunnen verdienen. “Ook kinderen geven zo veel geld uit, vaak zonder dat ze het doorhebben.”

  Arnaut van Vlierden

  Sources


  Article information

  Author: Craig Johnson

  Last Updated: 1703816042

  Views: 950

  Rating: 4.5 / 5 (80 voted)

  Reviews: 85% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Craig Johnson

  Birthday: 1981-12-24

  Address: 847 Jesus Mountain Apt. 588, South Cynthiastad, MT 03815

  Phone: +4777227723482820

  Job: Taxi Driver

  Hobby: Reading, Aquarium Keeping, Embroidery, Tennis, Surfing, Photography, Chess

  Introduction: My name is Craig Johnson, I am a honest, fearless, valuable, multicolored, frank, proficient, unwavering person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.